Om Baun

Baun yter bistand …

…knyttet til ledelse, strategi 
og finans…

…basert på en faktabasert 
og analytisk tilnærming…

…til virksomheter i ulike livssyklusfaser innen det 
private næringsliv…

…med fokus på profesjonell oppfølgning og nærhet til kunden"Baun skal brenne for
 sine kunder og trygge 
deres interesser"

Baun, signalbål som i middelalderen ble tent på fjelltopper for å varsle om angrep. Tilsvarer det norrøne ordet viti (senere vete) med betydningen «tegn, merke, varde», og finnes blant annet i navnet Vettakollen.

Tjenester

Ledelse

Oppdrag knyttet til administrativ og økonomisk / finansiell bistand, ofte basert på langvarige engasjement

 • Prosjektstyring og ledelse
  • Administrasjon, fasilitering og oppfølgning
  • Styrebistand
 • CFO-støtte
  • Likviditetsstyring
  • Budsjettering
  • Måle- og rapporteringssystemer
  • Styrerapportering
 • Problemengasjement
  • Ledelse og prosesstøtte

Strategi

Oppdrag knyttet til utarbeidelse og implementering av forretningsstrategi

 • Strategisk analyse
  • Datainnsamling
  • Markedsanalyser
  • Selskaps- og konkurrentanalyser
  • Strategiske internanalyser
 • Strategiutvikling
  • Forretningsplaner
  • Strategiplaner
 • Implementering
  • Prosjektledelse
  • Måling og oppfølgning

Finans

Oppdrag knyttet til verdivurderinger, transaksjoner og finansiering

 • Verdivurderinger
  • Uavhengige vurderinger
  • Transaksjonsvurderinger
 • Transaksjonsstøtte
  • Planlegging, søk og analyser
  • Selskapspresentasjon / IM
  • Kommersiell due diligence
  • Forhandlinger
 • Finansiering
  • Egenkapitalfinansiering
  • Bankfinansiering

Kontakt

Daglig leder